หน้าหลัก

   โรคภูมิแพ้

   หนังสือ   ผลิตภัณฑ์    แพทย์    แผนที่ Link

   www . allergyasthmathailand . com    
     
       
 

              - American Academy of Allergy Asthma and Immunology

   
 

              - http://aaaai.org/patients.stm

   
 

              - World Allergy Organization

   
 

              - http://www.worldallergy.org/adrc/

   
 

              - Food Allergy & Anaphylaxis Network

   
 

              - http://www.foodallergy.org/

   
 

              - The Global Initiative for Asthma (GINA)

   
 

              - http://www.ginasthma.com

   
       
       
 

Copyright08  allergyasthmathailand.com all rights reserved

 
 

หน้าหลัก l คลินิก l โรคภูมิแพ้ l หนังสือ l ผลิตภัณฑ์ l แพทย์ l แผนที่