หน้าหลัก

     โรคภูมิแพ้

     หนังสือ     ผลิตภัณฑ์       แผนที่ Link
     
       
 
   
   
 

               - ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา

 
 
                จาก University of Tennessee, USA
 
   
 

              - แพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ ณ เมือง Knoxville , Oakridge, Sevierville

   
 

               รัฐ Tennessee USA

   
 

              - แพทย์ที่ปรึกษาโรคภูมิแพ้ รพ. เอกชน

   
 

              - แพทย์ประจำคลินิกโรคภูมิแพ้และหอบหืด

   
 
   
 

              - คนที่เคยเป็นโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้

   
 

              - แม่ขอบลูกที่เคยเป็นโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้และโรคหืดที่เกิดจากากรแพ้ไรฝุ่น

   
 

              - นักเขียนแนวสุขภาพเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ และแนวครอบครัว

   
 

              - วิทยากรรับเชิญเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านโรคภูมิแพ้ แก่ประชาชนทางโทรทัศน์ ,วิทยุ

   
 

               การประชุมสัมมนาต่างๆ

   
 
   
   
 

               - ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา

 
 
                จาก University of Tennessee, USA
 
   
 

              - หัวหน้าหน่วยโรคภูมิแพ้ คณะแพทยศาสรต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   
 

              - แพทย์ที่ปรึกษาโรคภูมิแพ้ รพ. เอกชน

   
 

              - แพทย์ประจำคลินิกโรคภูมิแพ้และหอบหืด

   
 
   
 

              - กรรมการสมาคมโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาแห่งประเทศไทย

   
 

              - ผู้ร่วมจัดทำแนวทางการวินิจฉับและรักษาโรคหืดในผู้ป่วยเด็กของประเทศไทย

   
 

               สมาชิก Europian Academy of Allergology and Clinical Immunology

   
 

              - วิทยากรบรรยายโรคภูมิแพ้ในการประชุมวิชาการของสมาคมวิชาชีพและคณะแพทยศาสตร์

   
 

              - วิทยากรบรรยายโรคภูมิแพ้ในรายการทางโทรทัศน์และวิทยุ

   
 

              - รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   
 

              - คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   
 

              - รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   
 

              - กรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   
 

              - กรรมการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   
 

              - ประธานโครงการสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษและ

   
 

               เด็กความต้องการพิเศษแห่งชาติ

   
       
 

Copyright08  allergyasthmathailand.com all rights reserved

 
 

หน้าหลัก l คลินิก l โรคภูมิแพ้ l หนังสือ l ผลิตภัณฑ์ l แพทย์ l แผนที่