หน้าหลัก

   โรคภูมิแพ้

   หนังสือ   ผลิตภัณฑ์    แพทย์    แผนที่ Link

   www . allergyasthmathailand . com    
       
       
     
     
 

             

   
 

          

 
 

               รับตรวจรักษาโรคภูมิแพ้และโรคแทรกซ้อน ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

 
 

               โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ( แพ้อากาศ ), หอบหืด, หอบในเด็ก, แพ้อาหาร, แพ้ยา, ผื่นภูมิแพ้ทางผิวหนัง,

 
 

               แพ้แมลง, ลมพิษ,แพ้ยางสังเคราะห์, ไซนัสอักเสบ, หวัดเรื้อรัง, ไอเรื้อรัง

 
 

          

 
 

          

 
 

               การให้บริการ

 
 

               ทำการทดสอบภูมิแพ้ ( Allergy Skin Prick Test )

 
 

               วัดสมรรถภาพปอด ( Pulmonary Function Test )

 
 

               เอกซ์เรย์ปอด และไซนัส ( Chest & Sinus X-ray )

 
 

               ฉีดวัคซีนภูมิแพ้ ( Immunotherapy, Allergy Vaccine )

 
 

               ทดสอบสารแพ้สัมผัส ( Patch Test )

 
 

               พ่นยาด้วยเครื่องสำหรับผู้ป่วยโรคหอบหืด

 
 

               ฉีดวัคซีนป้องกันโรคทั้งเด็กและผู้ใหญ่

 
 

         

 
  ป้ายทางเข้าหลัก   หน้าคลินิค   สวนเด็กเล่นภายนอก   ทางเข้า

 

 

เคาน์เตอร์จ่ายยา   นั่งคอย   ห้องเด็ก   ประตูคลินิค  
 

         

 
 

Copyright08  allergyasthmathailand.com all rights reserved

 
 

หน้าหลัก l คลินิก l โรคภูมิแพ้ l หนังสือ l ผลิตภัณฑ์ l แพทย์ l แผนที่