หน้าหลัก

     โรคภูมิแพ้

    ผลิตภัณฑ์       แพทย์       แผนที่ Link
 
         
 
 
 
 
 
เรียนรู้เหตุที่เกิด บอกแนวทางป้องกัน แนะวิธีบำบัดรักษา
 
 
โดย พญ.สิรินันท์ บุญยะลีพรรณ , ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
 
 
 
 
คำนิยมจาก
 
 
ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี
 
 
คุณหมอเฉลิมชัยและคุณหมอสิรินันท์ บุญยะลีพรรณ ได้เรียบเรียงหนังสือ "โรคภูมิแพ้" เล่มนี้ด้วยภาษาและตัวอย่างที่เข้าใจง่าย
 
 
แต่มีความลึกในความง่าย ที่จะทำให้ผู้อ่านโดยทั่วไปเข้าใจว่าโรคภูมิแพ้คืออะไร อาการเป็นอย่างไร สมุฎฐาน ตลอดจนการรักษา
 
 
และป้องกัน
 
 
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
 
 
ผมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ไม่เฉพาะแต่ผู้ที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ ยังรวมถึงบุคคลที่มีผู้ใกล้ชิดป่วยเป็นโรคนี้
 
 
ซึ่งจะทำให้คนที่ป่วยเป็นโรคนี้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และสามารถที่จะดูแลรักษาตัวเองเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงยิ่งขึ้นไป
 
 
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉวีวรรณ บุนนาค
 
 
ที่ปรึกษาสมาคมโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาแห่งประเทศไทย
 
 
ผู้เขียนเรื่องนี้นอกจากจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องโรคภูมิแพ้เป็นอย่างยิ่งแล้ว ยังมีความสามารถในการถ่ายทอดออกมาเป็น
 
 
ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย ชวนให้ติดตาม และไม่น่าเบื่อ จึงเชื่อได้ว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ไม่มากก็น้อย
 
 
เพราะแม้จะไม่ได้เป็นโรคภูมิแพ้เอง ก็อาจนำความรู้ที่ได้ไปแนะนำผู้ที่เป็นโรคนี้ให้รู้จักดูแลตนเองอย่างถูกต้องได้
 
 
 
 

Copyright08  allergyasthmathailand.com all rights reserved

 
 

หน้าหลัก l คลินิก l โรคภูมิแพ้ l หนังสือ l ผลิตภัณฑ์ l แพทย์ l แผนที่