หน้าหลัก

   โรคภูมิแพ้

   หนังสือ   ผลิตภัณฑ์    แพทย์    แผนที่ Link

   www . allergyasthmathailand . com    
       
 

             

   
 

        

 
 

               การแพ้ละอองเกสร และการหลีกเลี่ยง

 
 

               ละอองเกสรต่างๆ

 
 

               การแพ้ละอองเกสรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นละอองจากดอกหญ้า ดอกของวัชพืช หรือละอองเกสรดอกไม้ต่างๆ ล้วนเป็นผลจากการแพ้ส่วนประกอบที่เป็นโปรตีนในเกสรของมัน


               เนื่องจากละอองเกสรดังกล่าวมีขนาดเล็กมาก จึงปลิวไปตามลมได้ไกลหลายกิโลเมตร ดังนั้น ในฤดูที่มีละอองเกสรดังกล่าวอยู่มาก ผู้ป่วยจึงอาจมีอาการกำเริบขึ้นได้ แม้ผู้ป่วยจะมิได้ปลูกต้นไม้ดังกล่าวไว้ที่บ้านก็ตาม


               ส่วนดอกไม้สวยงามที่เรานิยมมาปักแจกันนั้น ไม่ได้เป็นต้นเหตุที่สำคัญในการก่อโรคภูมิแพ้ เนื่องจากเกสรของดอกไม้เหล่านี้มักมีขนาดใหญ่,มีน้ำเมือกเหนียว,และอาศัยแมลงในการแพร่พันธุ์ ดังนั้นปริมาณเกสรดอกไม้สวยงามเหล่านี้จึงมีไม่มากนักในบรรยากาศรอบตัวเรา

 
 

        

 
 

               วิธีการหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้จากละอองเกสร

 
 

               1. หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น picnic, camping, การทำงานสนาม ทำไร่ ทำสวน เล่นกอล์ฟ โดยเฉพาะในฤดูที่มีละอองเกสรชนิดที่แพ้อยู่มากในอากาศ ในช่วงเวลาสาย-บ่าย

 
 

               2. ควรใช้เครื่องปรับอากาศในห้องนอน ไม่ควรเปิดหน้าต่างนอน โดยเฉพาะในฤดูที่มีปริมาณละอองเกสรมากในอากาศ

 
 

               3. ควรใช้เครื่องฟอกอากาศชนิดที่มีแผ่นไส้กรอง HEPA และเปลี่ยนแผ่นไส้กรองเมื่อครบอายุการใช้งาน

 
 

               4. หมั่นตัดหญ้าและวัชพืชในสนามบ่อยๆเพื่อลดจำนวนเกสรของมัน

 
 

               5. ไม่ควรตากเสื้อผ้า,เครื่องนอนกลางแจ้งในฤดูที่มีละอองเกสรมาก

 
 

               6. ปิดกระจกรถยนต์ และเปิดเครื่องปรับอากาศ โดยเฉพาะเมื่อเดินทางไกล

 
 

               7. เลือกสถานที่พักผ่อนที่มีละอองเกสรน้อย เช่นชายทะเล

 
 

 
 

               สงวนลิขสิทธิ์ โดย

 
 

               พญ. สิรินันท์ บุญยะลีพรรณ และ ผศ.นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ

 
 

         

 
 

         

 
 

Copyright08  allergyasthmathailand.com all rights reserved

 
 

หน้าหลัก l คลินิก l โรคภูมิแพ้ l หนังสือ l ผลิตภัณฑ์ l แพทย์ l แผนที่